Vi utför inspektioner och 3D skanningar i otillgängliga områden med vår autonoma drönare utrustad med Emesent skanner och Hovermap. Med drönaren kan vi snabbt och säkert kartlägga områden utan risk för personal och med minimal störning av produktion.

Drönaren kan bland annat användas för skanningar av bergschakt, bergsstigar och anläggningar men även för inspektion av isbildningar vid in- och utlopp i vattenkraftverk, elledningar, broinspektioner samt planering av transporter i trånga utrymmen för att undvika kollisioner.

Hovermap samlar in data som behandlas ombord på drönaren i realtid för att sända en 3D-karta tillbaka till operatören. Drönaren navigerar genom riktmärken och undviker själv hinder när den fångar högupplöst och exakt data med tolerans på ± 10-15 mm. Hovermap klarar autonom flygning – utanför synfältet och kommunikationsområdet i utmanande GPS-nekande miljöer vilket möjliggör flygningar in i oåtkomliga områden.

AFI arbetar tillsammans med Hovermap för att modifiera drönarens mjukvara samt utveckla specialutformade ras- och stötskydd så att den kan komma in i öppningar så små som 1 500 mm i diameter. Detta skapar ytterligare möjligheter att samla in data i miljöer som är svårtillgängliga och för farliga att vistas i.

Kontakta oss