Med erfarenhet från över 15 000 3D-skanningspositioner i bagaget har vi utvecklat en arsenal av lösningar för olika miljöer. Vi kan 3D-skanna allt från detaljrika objekt och anläggningar till hela bergssidor och vertikala bergschakt. 

Vårt senaste tillägg är en autonomt flygande drönare utrustad med 3D-skanner för att kartlägga större eller otillgängliga områden. 

3D-skanning är ett effektivt sätt att läsa av och skapa digitala modeller av ett fysiskt objekt eller miljö. Vi samlar in data från flera positioner som tillsammans skapar ett sammansatt 3D punktmoln varifrån man kan extrapolera mätvärden och former ner till väldigt låga toleranser.

Från punktmolnet kan man göra detaljrika analyser, jämförelser mot tidigare 3D-skanningar eller ritningar samt inpassning av CAD-ritningar för konstruktioner. 

Kontakta oss