Aurora Field Innovations – tillgängliggör ny teknik

AFI är ett svenskt bolag grundat i Gällivare med spetskompetens inom 3D-skanning, hantering-, och bearbetning av punktmolnsdata.

Vi arbetar med innovation, utveckling och ny teknik för att presentera förändringar, nya arbets- och tillvägagångssätt.

För att minska förbrukningsmaterial och skapa ett effektivare arbetsflöde i Sveriges tunga industri (framförallt gruv- och processindustri).

Genom projektcykeln har vi som affärsidé att söka förbättringar och att hjälpa våra kunder, leverantörer och samarbetspartners att höja standarder och utveckla arbetsmetoder till mer effektiva och miljövänliga alternativ.

Läs mer

Följ oss på Instagram

Unsupported get request. Object with ID '17841446242971009' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api