Vår insamlade data från inspektioner och 3D skanning bearbetas efter kundens önskemål. Vår leverans innehåller alltid ett renderat punktmoln i lämplig storlek och filformat. Punktmolnen kan levereras med high resolution vid behov av att undersöka exempelvis sprickbildningar.

Vi har möjlighet att leverera punktmoln som implementeras i våra kunders koordinatsystem, solida mesh modeller, special tillverkade eller 3D printade komponenter och reservdelar genom reverse engineering där skanningen ligger som grund för den exakta slutprodukten.

Punktmolnen kan anpassas med plan och ytor för att skapa effektivare arbetsmetoder för måttsättning, planering, implementering av nya maskiner samt som konstruktionsunderlag.

Vi genomför även analyser av den insamlade data, där vi kan jämföra skanningar och visa på rörelser, slitage samt genomföra volymberäkningar.

Kontakta oss